ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

Ц - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука 7 часа 3.500
Теоријски испит 5.500
Практична обука 15 часа 43.500
Практични испит 5.500
Укупно: 58.000