ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

Ц - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука 7 часа 7.000
Теоријски испит 6.000
Практична обука 15 часа 48.000
Практични испит 6.000
Укупно: 67.000