ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

Б - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука 40 часа 14.000
Теоријски испит 4.000
Практична обука 40 часа 44.000
Практични испит 4.000
Укупно: 66.000