ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

Б - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука 40 часа 16.000
Теоријски испит 4.500
Практична обука 40 часа 50.000
Практични испит 4.500
Укупно: 75.000